RIVM STUDIE

SY
Published by Sergen Yilmaz
01/17/2021
RIVM STUDIE

Bij een langdurig onderzoek van het RIVM over de stof icariin, die is gestart in april 2018. Zijn ze in april 2020 tot een definitieve beoordeling gekomen. Het volledige onderzoek is te vinden op het rivm.nl. Een aantal conclusies van de studie wordt hieronder samengevat:

 

Verminderde artritis:

In twee muizenstudies van Chi et al. (2014) en Sun et al. (2013) werden de effecten van artritis verminderd na herhaalde dagelijkse orale toediening van icariin gedurende 20 en 21 dagen. In een rattenstudie van Zeng et al. (2014) werd het artritisverminderende effect van icariin ook gevonden, na wekelijkse intraveneuze toediening van icariin (4,1 μg, gewichten van ratten onbekend).

 Botten, leervermogen en fysieke prestaties:

Er zijn verschillende dierstudies waarin de effecten van icariin op de botvorming en –afbraak zijn bestudeerd. Hierbij is aangetoond dat icariin leidt tot een toename in de mineraaldichtheid van botten en de botmassa, en de afbraak van botten vermindert. De laagste dosering waarbij een effect werd gezien was in een studie van Wei et al. (2011) waarin een dagelijkse orale dosis van 2,5 mg/kg lg gedurende 2 en 4 weken leidde tot een verhoogde mineraaldichtheid van de botten van konijnen. Ook Zhang et al. (2015) lieten in een muizenstudie zien dat orale inname van icariin (gedurende twaalf maanden; dosering onbekend) mineraaldichtheid van botten kan verhogen. Daarnaast had icariin in deze studie een positief effect op het leervermogen en het geheugen, verbeterde het de motorische vaardigheden, verlaagde het oxidatieve stress van het DNA en bleek het de fysieke prestaties te verhogen in gedragstesten.

Erectiële functie:

De effecten van icariin op erectiele dysfunctie en reproductiestoornissen zijn onderzocht in een drietal rattenstudies waarin icariin oraal of intragastrisch werd toegediend. Doseringen varieerden van 1 tot 200 mg/kg lg/dag gedurende 4-5 weken (Chen et al. 2014; Xu et al. 2017b; Shindel et al. 2010). Gerapporteerde effecten waren een verhoging van het aantal spermacellen, een verhoogde druk in het corpus cavernosum en verbeterde bloeddynamiekparameters voor de werking van de penis. De laagste dosering waarbij er effecten werden gezien was 1 mg/kg lg (intragastrische toediening gedurende vier weken).

Remt Alzheimer en depressie:

De neurologische effecten van icariin zijn in meerdere dierstudies onderzocht. Deze studies concentreerden zich vooral op de mogelijke potentie van icariin om Alzheimer en depressie tegen te gaan. Effecten die na eenmalige of herhaalde dagelijkse orale en/of intragastrische toediening werden gerapporteerd waren met name een verminderde amyloïd-β depositie, verminderde depressie-gerelateerde symptomen, verbeteringen in het leervermogen en geheugen, verbeterde cognitieve functie en een verhoging van de hoeveelheid dopamine in de neuronen en verminderd verlies van dopaminerge neuronen. Doseringen varieerden van 15 tot 200 mg/kg lg, de behandelingsduur varieerde van 8 dagen tot 6 maanden.

Remmende werking tegen kankercellen:

Naast dierstudies zijn er meerdere in vitro studies gepubliceerd over de uiteenlopende effecten van icariin. Wat betreft de cardiovasculaire effecten laten de studies zien dat icariin in vitro de differentiatie van embryonale stamcellen naar hartspiercellen stimuleert, apoptose van hartcellen tegengaat en ook de vorming van nieuwe bloedvaten uit endotheelcellen stimuleert. Daarnaast laten verschillende in vitro studies zien dat icariin ontstekingsremmende effecten kan hebben en cellen kan beschermen tegen oxidatieve stress. Ook blijkt uit een aantal in vitro studies dat icariin een stimulerend effect op de botvorming kan hebben en de botafbraak kan verminderen. Verder is gebleken dat icariin in vitro een stimulerende werking op de synthese van oestrogeen kan hebben en is het aangetoond dat icariin de activiteit van fosfodiesterase-5 kan remmen. Ook laten verschillende in vitro studies zien dat icariin een remmende werking op de tumorgroei kan hebben door de proliferatie van kankercellen tegen te gaan en de apoptose ervan te stimuleren. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de relevantie van de in vitro effecten voor effecten die optreden in vivo.

 

Er zijn nog vele andere voordelen te vinden in dit onderzoek. Bekijk het onderzoek zelf via deze link: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/FO%20beoordeling%20icariine_definitief_20200401_anon.pdf

 

 

Subscribe to get special offers, free giveaways, and once-in-a-lifetime deals.